Marlena Kopeć

Technik masażysta

W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem olkuską szkołę medyczna uzyskując tytuł technika masażysty. W toku tej nauki zdobyła solidne podstawy medyczne do wykonywania zawodu masażysty, gdzie głównym przedmiotem nauczania były masaże lecznicze m.in. drenaż limfatyczny, segmentarny, klasyczny ,kosmetyczny ,punktowy. Od momentu uzyskania dyplomu doświadczenie zdobywała w ośrodkach rehabilitacyjnych , uzdrowiskach , domach opieki oraz dodatkowo szkolenia poszerzających moją wiedzę w dziedzinie masażu leczniczego. Wciąż poszerza kompetencje zawodowe pracując ze szczególną starannością, zaangażowaniem oraz zgodnie z wiedzą medyczną.