Metoda polegająca na indywidualnej pracy z pacjentem. Jej fundamentem jest ocena funkcjonalna pacjenta przez doświadczonego terapeutę za pomocą specjalnych technik, która pozwala precyzyjnie zlokalizować i ocenić strukturę powodującą dysfunkcje i dolegliwości bólowe. Po rzetelnej diagnozie, terapeuta przeprowadza terapię, dzięki której następuje zmniejszenie dolegliwości bólowych, obniżenie napięcia mięśniowego, uruchomienie i przywrócenie pełnego zakresu ruchu w stawie itp. Zaletą tej metody jest kompleksowa ocena pacjenta, terapia skoncentrowana na problemie pacjenta, ale również przywrócenie funkcji i powrót pacjenta do sprawności.