W oddziale realizujemy rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym lub dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Zapraszamy najmłodszych pacjentów  oraz pacjentów do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Rehabilitacja w tym oddziale wyróżnia się kompleksową opieką nad pacjentem – współpraca lekarza, rehabilitanta, terapeuty zajęciowego, psychologa, logopedy oraz pedagoga specjalnego z rodzicem i dzieckiem. Ważnym aspektem jest czas trwania rehabilitacji – pacjent może skorzystać aż ze 120 dni rehabilitacji w roku kalendarzowym.

Kto może wystawić skierowanie na oddział ?

Lekarz oddziału:

 • neonatologii
 • rehabilitacji,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologii
 • reumatologii
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dzieci,
 • diabetologii dziecięcej
 • pediatrii

Lekarz poradni:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jakie obowiązuje skierowanie ?

Aby skorzystać z rehabilitacji w ramach wyżej wymienionych oddziałów niezbędne jest posiadanie skierowania.

Przykładowe skierowanie: Pobierz

W trakcie trwania rehabilitacji nie można jednoczasowo korzystać z innych rehabilitacji świadczonych w ramach NFZ.