Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji medycznych świadczonych przez lekarzy współpracujących z Centrum Rehabilitacji Vitalmed. Konsultacje medyczne są pierwszym i najważniejszym krokiem w procesie diagnostycznym i kluczowe w procesie dalszego leczenia.

Na konsultacje uprzejmie prosimy zabrać dotychczasową dokumentację medyczną oraz aktualne wyniki badań. W oparciu o dokładny wywiad z pacjentem oraz ww. dokumentację lekarz stawia rzetelną diagnozę.