Jest postępowaniem leczniczym, które ma na celu przywrócenie funkcji narządu ruchu, oraz aktywności dnia codziennego utraconych w wyniku przebytych chorób, urazów w obrębie układu kostno-stawowego  czy mięśniowo-powięziowego.

Najważniejszym aspektem rehabilitacji po przebytych złamaniach, urazach czy zwichnięciach jest czas . Rehabilitacja powinna rozpocząć się możliwie szybko by uniknąć negatywnych skutków unieruchomienia. Ta forma leczenia obejmuje kinezyterapię, terapię manualną oraz zabiegi fizykoterapeutyczne, które wspomagają procesy regeneracji. Stosujemy również kinesiotaping jako formę wspomagającą całość rehabilitacji.

W ramach świadczenia rehabilitacji ortopedycznej pomagamy pacjentom:

  • po złamaniach (np. złamanie szyjki kości udowej, złamanie kości promieniowej)
  • po urazach (np. skręcenie stawu skokowego, uszkodzenie ACL )
  • po zabiegach operacyjnych (np. endoproteza stawu kolanowego, endoproteza stawu biodrowego, rekonstrukcja ACL)
  • w przygotowaniu do zabiegów operacyjnych (np. endoprotezy stawu kolanowego, biodrowego)
  • z zespołem bólowym stawów obwodowych (np. zamrożony bark, zespół bolesnego barku, cieśń nadgarstka, łokieć tenisisty)