Dysfunkcja w układzie nerwowym może doprowadzić do wielu problemów. Od bólu i zawrotów głowy, zaburzeń równowagi czy osłabienia mięśni, przez zburzenia widzenia, słuchu czy mowy, aż po paraliże, napady drgawkowe czy zaburzenia świadomości.  Kluczowym elementem leczenia problemów neurologicznych jest rehabilitacja neurologiczna.  Ma na celu odtworzenie – utraconej w wyniku urazu, infekcji lub choroby – funkcji w obrębie układu nerwowego.

Zabiegi z zakresu rehabilitacji neurologicznej polegają m.in. na nauce wykonywania codziennych czynności (np. nauka wstawania i siadania, nauka wchodzenia i schodzenia po schodach, reedukacja chodu jak również zapinanie guzików, ubieranie się, wiązanie butów i inne). Obejmują one np. ćwiczenia funkcjonalne i rozluźniające, a także fizykoterapię, masaż i terapię przeciwbólową. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod specjalnych np. NDT Bobath czy  PNF, pacjent może powrócić do sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywnego życia zawodowego, rodzinnego oraz społecznego.

Na rehabilitację neurologiczną zapraszamy pacjentów po udarach, krwotokach mózgowych, z chorobą Parkinsona, Alzheimera i innymi schorzeniami neurologicznymi.