mgr Aneta Szwenk-Bulka

Pedagog specjalny, surdopedagog i terapeuta

Absolwentka kierunku pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte  w placówkach wczesnej interwencji podczas pracy z  dziećmi w wieku od 0 do 7 roku życia z problemami rozwojowymi oraz niesprawnościami. Prowadzi konsultację dotyczące rozwoju dziecka w zakresie wszystkich sfer. Specjalizuje się w stymulacji rozwoju noworodka. Obecnie wieloletni pracownik Maltańskiego Centrum Pomocy dzieciom i ich rodzinom. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami i aktywnym instruktażem rodziców oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne z zakresu:

 • stymulacji rozwoju noworodka przedwcześnie urodzonego,
 • wczesnej interwencji dziecka niesłyszącego,
 • stymulacji dziecka z rozpoznanymi problemami neurologicznymi i genetycznymi,
 • profilaktyki zdrowia psychicznego w kontekście radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • treningu słuchowego i rehabilitacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych,
 • terapii opóźnień rozwojowych,
 • wybiórczości pokarmowej w kontekście Sensoplastyki,
 • stymulacji wzroku,
 • grup terapeutycznych obejmujących dzieci wraz z rodzicami.

Kursy/Szkolenia

 • Certyfikat I0 języka migowego – Polski Związek Głuchych
 • Trener TUS I i II stopnia osób z autyzmem i zespołem Aspergera – studio Psychologiczne, Gdynia
 • Trener TUS I i II stopnia dla dzieci i osób dorosłych – studio Psychologiczne, Gdynia
 • Terapia Integracji Sensorycznej I0 – Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy rok życia – Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation, München
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – drugi i trzeci rok życia – Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation, München
 • Metoda Montessori – Internationale Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation, München
 • Wcześniactwo jako trauma- Fizjomed Academy
 • Stymulacja Bazalna koncepcji Prof A. Froehlich’a
 • Metoda werbo-tonalna I i II stopień
 • Trening widzenia jako metoda wspomagania rozwoju – Ośrodek Treningu i Terapii Widzenia
 • Metoda Weroniki Sherborne, techniki relaksacji
 • Take a new Look certificate – The international board of trainers of the Take a New look Project
 • Video- trening komunikacji Kurs wprowadzający
 • wspomaganie dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 • Certyfikat Międzynarodowego Programu Promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego- Centrum Pozytywnej Edukacji