Informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VITALMED MROZOWSCY SPÓŁKA JAWNA,

     32-048 Jerzmanowice, ul. Zachodnia 15.

  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane  przez okres trwania korespondencji, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
  • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  • Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim – z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  •  Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  • Państwa dane osobowe nie będą profilowane.