mgr Kinga Tarnówka

FIZJOTERAPIA

Wykształcenie

  • Magister Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach- Przygotowanie Pedagogiczne- studia podyplomowe
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- studia podyplomowe

Kursy i szkolenia:

  • PNF podstawowy
  • Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Zespołu: lędźwiowo – miedniczno- udowego
  • Kinesiotaping
  • Fizjoterapia w geriatrii z elementami nowoczesnych metod terapii
  • II Wiosenne Warsztaty dla Fizjoterapeutów
  • Znajomość systemu mMedica