mgr Bożena Szurlej

NEUROLOGOPEDA

Jestem neurologopedą pracującym z osobami dorosłymi i z dziećmi.

Zajmuję się  terapią zaburzeń mowy i komunikacji oraz terapią zaburzeń związanych z przyjmowaniem pokarmów (dysfagią) będących skutkiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

W mojej pracy ważne jest dla mnie  stworzenie atmosfery wsparcia, spokoju i dobry kontakt z pacjentem.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

studia – Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim,

studia podyplomowe o kierunku Logopedia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

studia podyplomowe o kierunku neurologopedia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Wybrane szkolenia i warsztaty praktyczne:

 • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansena (JAS)
 • „Trzyczęściowy plan interwencji w Terapii pozycji oralnej” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP – organizowane przez PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA
 • „Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii” prowadzone przez Renee Roy Hill, M.S. CCC-SLP-organizator PJtherapeutic wspólnie z Talk Tools, USA
 • „AAC-Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji” prowadzone przez specjalistę komunikacji wspomagającej mgr A. Smyczek
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” prowadzone przez dr Teresę Kaczan
 • „Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna” prowadzone przez mgr M. Rządzką specjalistę wczesnej interwencji
 • Podstawy fizjoterapii w neurologopedii-moduł niemowlęta i dzieci- prowadzący mgr E. Baranowska fizjoterapeuta
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapii –prowadzące: E. Drewniak, A. Paluch
 • „Usprawnianie po laryngektomii”- organizator dr J. Kwasiborska
 • Jąkanie wczesnodziecięce-profilaktyka, diagnoza i terapia – prowadzenie dr K. Węsierska,
 • Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym- prowadzenie dr K. Węsierska
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka”- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney – prowadzone przez dr M. Szmaj
 • Neuro-sensoryczna integracja odruchów twarzy wg S. Masgutowej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Warsztaty: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji-warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej
 • Szkolenie; Zachowania trudne u osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju w ujęciu rozwojowym organizowane przez Fundację po stronie dziecka oraz Poradnię „Agaja”
 • Szkolenie -„Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń CUN- diagnoza i terapia” org przez Instytut Edukacji Logopedycznej

 

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywane w specjalistycznych placówkach: Dziecięcy Szpital im. Św. Ludwika w Krakowie, Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, liczne przedszkola na terenie Krakowa i okolic oraz w ramach prywatnej praktyki.

Hobby i pasje

Uwielbiam kontakt z przyrodą, co objawia się nie tylko podziwianiem piękna natury w czasie wyjazdów, ale także uprawianie warzyw i ziół. Moją nieustającą pasja jest również joga.

DSC 8164 A