mgr Anna Modrzyńska

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Anna Modrzyńska-Walczyk

Od 1987 roku pracuję w USD w Krakowie. Moi pacjenci to dzieci specjalnej troski w wieku od 0-18 roku życia z niepełnosprawnością  fizyczną i umysłową (MPDz, pourazowe, powypadkowe, wcześniactwo, zespoły genetyczne). Od 28 lat prowadzę terapię zajęciową i terapię pedagogiczną.

Dla najmniejszych dzieci oraz wcześniaków prowadzę diagnozę i terapię zabawą oraz instruktaż dla rodziców. Terapią obejmuję również  dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, szczególnie rozwój ich małej motoryki i funkcji poznawczych.

 

U dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym dokonuję oceny funkcji ręki i prowadzę terapię ręki. Dzieci po różnego rodzaju urazach, udarach, wypadkach uczę  pisania ręką niedominującą . Współpracuję w doborze zaopatrzenia ortopedycznego.

 

Dzieci to szczególni pacjenci. Są chętne do współpracy i cieszą się z najmniejszego postępu. Ich  uśmiech na twarzy i zadowolenie pozwalają im pokonywać to, co czasem wydaje się nie do pokonania i osiągać niewiarygodne sukcesy. Mogą być wspaniałym przykładem dla ludzi bez barier.

no image

Wykształcenie:

  • Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii
  • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  • Studia podyplomowe kwalifikacyjne: usprawnianie dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami- Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji
  • Studia podyplomowe kwalifikacyjne: Terapia zajęciowa- Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Wydział Pedagogiczny

Kursy i szkolenia:

  • Wczesna pomoc rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
  • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
  • Kurs informacyjny metody „Nauczania Kierowanego” Peto (Conductive Education)
  • Kurs informacyjny o muzykoterapii
  • Szkolenie: Terapia Ręki I i II Stopnia
  • Szkolenie uzupełniające dot. Pracy z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością