mgr Aleksandra Kręgulec

TERAPIA WZROKU

Jestem  tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą widzenia oraz specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie prowadzę zajęcia z terapii widzenia i jestem wychowawcą zespołu edukacyjno – terapeutycznego dla uczniów z wielorakimi niepełnosprawnościami (m.in. wzrokowymi, intelektualnymi, ruchowymi, z padaczką, z cechami autystycznymi czy z problemami z komunikacją).

 

Wykorzystując długoletnie doświadczenie i posiadane umiejętności, staram się prowadzić zajęcia tak, by maksymalnie wspomóc rozwój niepełnosprawnego dziecka na drodze ku samodzielności,

zapewniając mu jednocześnie przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa podczas zajęć

Wykształcenie:

  • Magister Filologii Rumuńskiej, Uniwersytet Jagielloński
  • Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne- Akademia Górniczo Hutnicza
  • Studia podyplomowe- ”Tyflopedagogika” GWSP Mysłowice
  • Studia podyplomowe- „Wczesna Rehabilitacja Niewidomych i Słabo Widzących” APS Warszawa
  • Studia podyplomowe- „Rehabilitacja Wzroku Słabo Widzących” APS Warszawa

Kursy i szkolenia:

  • I i II Stopień szkolenia „Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne” MNODN Kraków
  • Kurs kwalifikacyjny- „Oligofrenopedagogika” MCDN Kraków