PORADNIA REHABILITACYJNA – KRAKÓW

LECZENIE WRODZONYCH I NABYTYCH SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU ORAZ LECZENIE WAD POSTAWY

poradni rehabilitacyjnej Pacjenci uzyskają pomoc w zakresie leczenia wrodzonych i nabytych schorzeń narządów ruchu. Na podstawie badań lekarz ustala indywidualny plan działania dla każdego Pacjenta, zalecając zestaw niezbędnych zabiegów. Świadczenia realizowane w ramach poradni rehabilitacyjnej to m.in. porady lekarskie, kwalifikacja i kierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, diagnostyka mająca na celu ustalenie ewentualnego dalszego leczenia: szpitalnego i sanatoryjnego. Poradnia rehabilitacyjna wydaje także zaświadczenia o stanie zdrowia na potrzeby różnych zespołów orzekających, wystawiamy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) i środki pomocnicze. Realizujemy również zabiegi korekcji wad postawy u najmłodszych, prowadząc rehabilitację dzieci.

Poradnia rehabilitacyjna zajmuje się pomocą Pacjentom z urazami i chorobami ortopedycznymi, reumatologicznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi, pulmonologicznymi. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, badania lekarskiego oraz oceny badań pomocniczych (zdjęcia RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, ewentualnie historii choroby pobytów w szpitalach), zdecyduje o programie rehabilitacji. Poinstruuje Pacjenta w zakresie sposobu postępowania w danej niepełnosprawności oraz udzieli wskazówek na temat zaopatrzenia ortopedycznego. W razie potrzeby zaplanuje kolejne wizyty w poradni rehabilitacyjnej.