PORADNIA NEUROLOGOPEDII I LOGOPEDII – KRAKÓW

SPECJALISTYCZNE LECZENIE PROBLEMÓW NEUROLOGOPEDYCZNYCH I LOGOPEDYCZNYCH

W naszej poradni neurologopedii i logopedii wykonujemy kompleksową diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami logopedycznymi i neurologopedycznymi prowadzoną przez specjalistę neurologopedii.

Logopedia w naszej placówce obejmuje:

 • opiekę neurologopedyczną nad niemowlęciem (stymulacja ssania, połykania, żucia),
 • ustno-twarzową terapię regulującą napięcie mięśniowe, kontrolę wędzidełka języka, kontrolę rozwoju umiejętności komunikacyjnych,
 • diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju językowego:
  • prostego opóźnionego rozwoju mowy,
  • niedokształcenia mowy o typie afazji,
  • zaburzenia rozwoju językowego na tle całościowych zaburzeń rozwoju (integracja sensoryczna, autyzm), upośledzenia umysłowego (związanego z uszkodzeniem układu nerwowego i zespołami genetycznymi), wady rozszczepowej,
 • diagnozę i terapię wad wymowy:
  • seplenienia, rotacyzmu, mowy bezdźwięcznej i innych zaburzeń artykulacyjnych,
  • jąkania,
 • usprawnianie słuchu fonemowego oraz funkcji wzrokowych i słuchowych u dzieci zagrożonych dysleksją,
 • terapię zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych po uszkodzeniach mózgu (udarach, urazach, guzach),
 • terapię zaburzeń związanych z uszkodzeniami dróg unerwiających narządy mowy (dysartria – na przykład w mózgowym porażeniu dziecięcym, w zespole parkinsonowskim, SM).

W naszej poradni leczeniem problemów neurologopedycznych oraz logopedycznych zajmuje się mgr Anna Kurpaska – logopeda z wieloletnim doświadczeniem, łatwo nawiązująca kontakt z dziećmi i dorosłymi, zatrudniona w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie (Poradnia Logopedyczna, Oddział Wczesnego Wspierania Rozwoju, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej).

Ponadto jest to specjalistka obecnie lub wcześniej zatrudniona w różnych placówkach związanych nie tylko z logopedią, takich jak:

 • Koło Dzieci Niepełnosprawnych TPD
 • Instytut Neuromedica,
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom,
 • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką (Poradnia Logopedyczna),
 • Katolickie Centrum Kultury przy parafii św. Jadwigi,
 • Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej TPD.

Wykształcenie z zakresu logopedii:

 • Specjalizacja z neurologopedii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (jedyny ośrodek mający akredytację Ministerstwa Zdrowia) zakończona egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminów Medycznych,
 • Certyfikat Zawodowy wydany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów,
 • Studia Podyplomowe z Logopedii w WSP (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie,
 • Studia magisterskie na kierunku: Psychologia na UJ,
 • Studia magisterskie na kierunku: Filologia Rosyjska na UJ.

Ponadto ukończyła różne kursy zawodowe i uczestniczyła w konferencjach szkoleniowych.

Jej priorytetem jest wychwytywanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka i możliwie jak najwcześniejsze i wszechstronne jego wspomaganie. Zapewnia też pomoc w przywracaniu mowy i funkcji poznawczych utraconych czy zaburzonych w wyniku uszkodzeń neurologicznych. Metody z zakresu logopedii dostosowywane są indywidualnie do pacjenta w zależności od rodzaju zaburzenia, wieku, a nawet jego preferencji i zainteresowań.