mgr Magdalena Małek

Wykształcenie:
• Magister Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie
Kursy i szkolenia:
• Trójpłaszczyznowa Terapia Manualna Wad Stóp u Dzieci na podstawach neurofizjologicznych –
metoda „Zukunft- Huber”
• Analiza i diagnostyka zaburzeń chodu
• Mobilizacje tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
• Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci zaburzeniami neurologicznymi
• Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno
motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
• Masaż tkanek głębokich
• Medical Taping Concept
• Kurs masażu II stopnia (masaż sportowy, relaksacyjny, odchudzający,drenaż limfatyczny,
kontralateralny, izometryczny)
• Terapia punktów spustowych w masażu
• Certyfikowany instruktor masażu niemowląt wg metody Shantali

magdalena malek