Fundacja VITAL Dbam o Zdrowie

NASZYM CELEM JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Fundacja VITAL Dbam o Zdrowie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień Statutu. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest w szczególności działanie w zakresie:

 • Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • Wspieranie edukacji zdrowotnej,
 • Pomoc w dostępie do rehabilitacji zdrowotnej w miejscu zamieszkania i pracy,
 • Promowanie aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych,
 • Aktywizacja i integracja społeczna seniorów,
 • Wypoczynek, rehabilitacja i terapia osób starszych,
 • Pomoc i rehabilitacja osób po udarze i członków rodzin,
 • Promowanie i wdrożenie programów wsparcia dla seniorów.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej m.in. poprzez:

 • Organizowanie prelekcji i promocji zdrowotnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • Angażowanie społeczeństwa w projekty aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń,
 • Współpraca z organizacjami publicznymi i pozarządowymi,
 • Prowadzenie działalności profilaktycznych z udziałem innych podmiotów,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • Pozyskiwanie środków finansowych na projekty związane z wadami postawy u dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży odnośnie wad postawy.