Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

Augmentative and Alternative Communication   Komunikacja alternatywna i wspomagająca to zbiór metod,  które stosuje się przy wspieraniu komunikacji osób mających trudności w porozumiewaniu się. Metody te dają możliwość osobom z trudnościami komunikacyjnymi wyrażać swoje  potrzeby, preferencje, myśli, opinie, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. Komunikacja może mieć charakter wspomagany np.: u dzieci…