svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3

Terapia Ndt Bobath Baby

Terapia Ndt Bobath Baby powstała w latach czterdziestych XX wieku w Londynie . W Polsce metoda ta jest jedną z wiodących metod rehabilitacji dzieci od końca lat osiemdziesiątych. Dla kogo przeznaczona jest metoda NDT Bobath? dla noworodków niemowląt i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi dla dzieci z chorobami genetycznymi, ortopedycznymi i innymi zaburzeniami rozwoju ruchowego…