dziecko

Afazja u dzieci. Czym jest i jak rozpoznać zaburzenia funkcji językowych?

Afazja to zaburzenie mowy, które powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Objawia się utratą zdolności mowy, jej rozumienia lub wyłącznie umiejętności trafnego nazywania przedmiotów, zjawisk, stanów itp. Warto przy tym pamiętać, że afazję można stwierdzić w przypadku zaburzeń mowy, które nie są spowodowane niesprawnością aparatu mowy czy problemami ze słuchem.